ÖNEMLİ LİNKLERZİYARETÇİ SAYISI
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün3050
mod_vvisit_counterHafta54428
mod_vvisit_counterAy180159
mod_vvisit_counterToplam5980426HEP BİRLİKTE

    HAKLARIMIZI ARAMAK,

    SORUNLARIMIZI ÇÖZMEK İÇİN,   

    HEP BİRLİKTE EL ELE, 

    BİRLİKTE DÜŞÜNÜP, 

    BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ, 

    BİRLİKTELİK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMELİYİZ.

Hamza DÜRGEN

Emekli Astsubay

 

TBMM - GENEL KURUL TUTANAĞI (MSB FİKRİ IŞIK'IN MAAŞ VE RÜTBE İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU CEVAP)

Turkiye Buyuk Millet Meclisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 26. Dönem 1. Yasama Yılı 106. Birleşim 23/Haziran/2016 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 65 sayfadır.

BAŞKAN - .. Şimdi, soru-cevap işlemi yapılacaktır. .. 

 

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, Silahlı Kuvvetlerin, özellikle doğuda görev yapan uzmanlarımız olsun, komutanlarımız, astsubaylarımız, yüzbaşı, binbaşı, bütün rütbeli askerlerimizin, bütün komutanlarımızın yaptıkları görev süresince, doğuda yaptıkları görev süresi boyunca daha fazla maaş alması için, 2 hatta 3 kat fazla maaş alması için gerekli önlemi, gerekli değişimleri yapmanızı ve de bununla birlikte, aynı zamanda yaptığı görev süresi içinde rütbe alınma süresinin de kısaltılmasıyla ilgili bir değişiklik yapılmasını arz ediyorum.

Teşekkür ederim.

..

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - ..

Sayın Yalım'ın, doğuda daha fazla maaş alınması için gerekli düzenleme, rütbe alınmasıyla ilgili gerekli düzenleme… Değerli arkadaşlar, benim bilebildiğim kadarıyla bir asker görev süresinin bir kısmını zaten doğuda geçirmek durumunda. Bu, askerliğin zorunlu parçası. Bu noktada bir ilave maaş konusu şu anda gündemimizde yok. Şu anda zaten var olan ek tazminatlar var. Bu tazminatların dışında herhangi bir ek zam veya ek rütbe şu anda gündemimizde yok, onu özellikle ifade etmek isterim.

 

ASKERE YARGI GÜVENCESİ KABUL EDİLDİ

HABERTÜRK

http://tbmm.interpress.com/%28S%2841njfdocr1imezcxsemu3w3s%29%29/BasinAyrintiGoster.aspx?IDS=48653565&

'ASKERE YARGI GÜVENCESİ' KABUL EDİLDİ  

TERÖRLE mücadelede askerlere hukuki koruma sağlayan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Verilen bir önerge ile yasa kapsamına geçici köy korucuları ve gönüllü korucular da alındı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın "Bu kanun Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bir bayram hediyesidir" diye nitelendirdiği yasa, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının soruşturulmasını Başbakan iznine, kuvvet komutanlıkları personelinin soruşturulmasını Milli Savunma Bakanı iznine, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile personelinin nı'nın iznine bağlıyor. Yasadaki diğer düzenlemeler şöyle:
■ İlçelerdeki operasyonda görev yapan asker ya da kamu personelinin soruşturulması için kaymakam izni gerekecek.
■ Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hükümleri, askeri suçlar için de uygulanacak.
■ TSK, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, il merkezlerinde bütün unsurlarıyla düzenlenecek operasyonlara katılabilecek.
■ İllerde TSK personeli görevlendirilirse koordinasyon, işbirliği ve gözetimi valiler yerine getirecek. en kıdemli komutanda olacak.
■ Can veya mal güvenliğinin sağlanabilmesi ya da belirli kişilerin yakalanmasına yönelik olarak komutanın yazılı emriyle konutlara girilebilecek. Emir, 24 saat içinde hâkim onayına sunulacak.
■ Soruşturma izni verilene kadar personelle ilgili yakalama, gözaltı ve tutuklama yapılamayacak.
■ Askeri personelin terörle mücadele sırasındaki faaliyetleri askeri hizmet ve görevlerinden sayılacak. Bu faaliyetler sebebiyle işlediği iddia edilen suçlar, askeri suç kapsamında sayılacak, sivil mahkemelerde yargılama olmayacak.
 

TBMM - GENEL KURUL TUTANAĞI (ASTSUBAYLARIN SORUNLARINA İLİŞKİN MV. KONUŞMASI)

Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 26. Dönem 1. Yasama Yılı 105. Birleşim 22/Haziran/2016 Çarşamba


Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Tutanak toplam 96 sayfadır.


BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Şahsı adına ikinci konuşmacı Murat Bakan, Ankara Milletvekili.

Buyurunuz Sayın Bakan.

İzmir Milletvekili, pardon. Bakan olunca bakanlar Ankara'da tabii, ben karıştırıyorum böyle Sayın Bakan.

MURAT BAKAN (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün bu kürsüden ikinci konuşmam. Daha önce de ifade ettiğim gibi, terörle mücadele konusunda her tür yasal düzenlemeye en önemli insan hakkı olan yaşam hakkının korunması bakımından destek olurken güvenlik-özgürlük dengesinin gözetilmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, konuşulacak her şey aşağı yukarı şu saate kadar konuşuldu. Bu kanun kapsamına girmesi gereken bir husus daha var. Nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarıyla ilgili adalet mücadelesi; uzman Jandarmanın, uzman erbaşın, astsubayın, askerî sivil memurun adalet mücadelesi. Ben, bir astsubay çocuğu olarak bu kürsüden astsubayların özlük haklarıyla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum izninizle. (CHP sıralarından alkışlar)

Bir astsubayın kızına yazdığı bir mektuptan kısa bir paragraf okuyacağım: "Senden özür dilerim kızım. Sana hak ettiğin koşullarda bir hayat sunamadım, her talebini karşılayamadım, iyi bir eğitim sağlayamadım. İki yılda bir gördüğüm keyfî atamalarla düzenli bir okul hayatın olmadı. Bazen kültürünü, dilini bilmediğin çocuklarla farklı farklı okullarda eğitim gördün. Hiçbir arkadaşlığın iki yıldan fazla sürmedi, hep yarım kaldın. Sana hak ettiğin bir oda veremedim. Adaletsiz lojman sistemi hayatımızı hep etkiledi. Birileri 'Lojmanın iyisi bana mı çıkar?' diye dertlenirken biz 'Acaba bize lojman çıkar mı?' diye kaygılandık. Çıkan lojmanlar ise kimsenin beğenmediği, güneşsiz, küçük, basık yerler oldu. Bazen o kötü lojmana bile muhtaç olduk. Terörün ne olduğunu öğrenemeyecek kadar küçüktün, silah sesleriyle öğrendin. Özür dilerim kızım. Her istediğinde yanında olamadım. Hep bir özlemle büyüdün. Keyfî mesailer, keyfî nöbetler, cezalar, denetleme hazırlıkları buna sebep oldu. Bazen seni ve ailemi götüremedim çalıştığım yerlere. Statümü ve rütbemi sen de taşıdın benim gibi. Serviste sana gösterilen yere oturdun. Yaşıtlarının babaları farklı rütbelerde olduğu için onlarla aynı sosyal mekânlarda oturamadın. Çok sıra bekledin. Seni hak ettiğin tatile götüremedim. Kamp sırası on yılda bir gelemedi. Diğerleri gibi her yıl gidemedik. Puanımız, kontenjanımız yetmedi. Hastalandığında A polikliniğine gidemedin. Diğerler çocuklar gibi güzel parklarda oynayamadın. Astsubay olduğum için özür dilerim kızım."

İşte sorunlarını dile getirmeye çalıştığım astsubaylar bu insanlardır sevgili arkadaşlar. Görev başındakini, emeklisini ve ailelerini de hesaba katarsak 1 milyon kişilik bir ordu. Savaşta ve barışta omuz omuza çalıştıkları ve her fırsatta bir aile oldukları söylendiği hâlde, maaş ve özlük hakları ile sosyal hakları söz konusu olduğunda ayrı tutulan büyük bir kitleden bahsediyorum.

Değerli arkadaşlar, astsubaylar, bir ayın sekiz on gününü yirmi dört saat esasına göre tek kuruş fazla mesai ücreti almadan, nöbet, tatbikat, gece eğitimi, özel görevlerle kışlada geçirirler. Buna rağmen birçok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılırlar, tek neden astsubay oluşudur. Bu durum, akla, mantığa, Anayasa'ya ve hatta insanlık anlayışına aykırıdır. Diğer memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ortak hükümlerinde belirtilen derece ve kademelerin görev koşulları dikkate alınarak elbette bir üst derecesinden göreve başlarlar, bu hak astsubaylardan esirgenmiştir. Adalet ve eşitlik gereği meslek yüksekokulu astsubayların 9'a 2, lisans mezunlarının 8'inci dereceden göreve başlatılarak adalet ve eşitlik sağlanmalıdır. Adaletsizliğin giderilmesi için 1'in 4'ündeki astsubayların 3600 olan ek göstergesi değiştirilmelidir. Orada, sadece subaylara ödenen makam, temsil, kadrosuzluk, görev tazminatından astsubaylar yararlanamamaktadır.

Günümüzün koşulları ve lisans mezunlarının er olarak askerlik yapmaları dikkate alınarak astsubay meslek yüksekokulları lisans seviyesine çıkarılmalı, fakülte mezunlarının astsubay sınıf okullarına alınma işlemine devam edilmelidir. Ayrıca, sivil memurlara uygulanan sicil affının askerî personele de uygulanması eşitlik gereğidir.

Sevgili arkadaşlar, pazar günü evlenip pazartesi günü göreve gitmek zorunda kalan, çocuklarının doğumunu çoğu kez göremeyen, yirmi yılda 10 ayrı yere tayin edilen, yirmi beş yılda çalışma hayatlarının üç buçuk yılını nöbette, üç yılını fazla mesai yapmakla geçiren 100 bine yakın bir kitlenin sorunlarını dile getirdim. Cepheye sürdüğümüz bu insanların sorununu çözmek siyasi iktidarın görevidir. Hükûmeti huzurlarınızda göreve davet ediyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi, eri erden ayırmak ordumuza da ülkemize de insanlığa da yakışmaz. Bu bir vesile oldu, Sayın Başbakanımız burada, umarım astsubayların sorunlarının çözülmesi için kendisi de gayret sarf edecektir.

Bu duygularla yüce Meclisi saygıya selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Birleşime iki dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 01.34

SEKİZİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 01.36

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet Akif HAMZAÇEBİ

KÂTİP ÜYELER: Ömer SERDAR (Elâzığ), Sema KIRCI (Balıkesir)

 

 

TSK PERSONEL KANUN TASARISI'NIN BİRİNCİ BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİ

HABERTÜRK - GÜCÜ ÖZGÜRLÜĞÜNDE

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1257644-tsk-personel-kanun-tasarisinin-birinci-bolumu-kabul-edildi

TSK Personel Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi

23 Haziran 2016 Perşembe

TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi

TSK Personel Kanun Tasarısı 

Tasarının kabul edilen 8 maddesine göre, yurt dışında sürekli veya geçici görevlerde bulunan subay ve astsubaylara, ihtiyaç duyulan durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini daha etkin bir rütbeyle temsil etmesine imkan sağlamak maksadıyla, NATO üyesi birçok ülkede olan, "itibari rütbe" uygulaması ihdas ediliyor.

Üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla, üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi verilmesi uygulamasına son verilecek ve üstün başarı değerlendirmesi için sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun yüzde 90'ı olması şartı, yüzde 95'e çıkarılacak.

Hizmet süresini tamamlayarak kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek albaylar arasından, emsallerine göre temayüz eden ve hizmetine bir süre daha ihtiyaç duyulacak olanların hizmet süreleri, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla uzatılıyor. Buna göre, subay rütbe bekleme süresi toplamı olan 28 hizmet yılını doldurması ve hizmet ihtiyacı fazlası durumuna girmesi sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek albaylar arasından, nitelikleri itibarıyla temayüz etmiş, sicil ortalaması sicil tam notunun yüzde 90 ve üzerinde olan albaylar talepleri halinde, YAŞ değerlendirmesine alınacak.

GÖREV SÜRESİ İKİ YILLIĞINA UZATILACAK

Kendi sicil notu ile YAŞ üyeleri tarafından verilecek değerlendirme notunun ortalaması uyarınca yapılacak sıralamaya göre, görev süresini dolduran toplam albay miktarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde ihtiyaç duyulacak miktardaki albayın görev süresi iki yıllığına uzatılacak. Görev süreleri iki yıllığına uzatılan albaylar, ikinci yılın sonunda yeniden değerlendirmeye girecek, bunlar arasından da bir önceki dönem uzatılanların yüzde 75'ini geçmeyecek şekilde ihtiyaç duyulan miktarda albayın görev süresi yeniden iki yıllığına uzatılabilecek. Böylece, yıllara göre azalan bir grafikle, albaylardan bir kısmının gerekirse, yaş haddi olan 60 yaşına kadar görev yapması mümkün hale gelebilecek.

Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90'ının üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askeri Şura'da belirlenen kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri, YAŞ kararıyla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Görev süresi uzatılmayanlar kadrosuzluktan, hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler de kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek.

Bir devreden kaç albayın görev süresinin uzatılacağı, bunların sınıf, branş ve ihtisaslara göre dağılımları kontenjanlar verilmek suretiyle YAŞ tarafından karara bağlanacak. Hangi albayların YAŞ tarafından görev süresinin uzatılacağı, albayların o güne kadarki sicil notu ortalaması, dosyaları, yargılanma, ceza, takdir, taltif, sağlık gibi durumları göz önüne alınarak, YAŞ üyeleri tarafından verilecek değerlendirme notları ilave edilerek, yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek.

Üst rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla, astsubay üstçavuş rütbesinde üstün başarı kıdemi verilmesi uygulamasına son veriliyor, üstün başarı değerlendirmesi için sicil notu ortalamasının sicil tam notunun yüzde 90'ı olması şartı yüzde 95'e çıkarılıyor.

ÜSTÜN BAŞARI KIDEMİ SAYISI

Tasarıyla, üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdeminin kaldırılmasından dolayı alınabilecek üstün başarı kıdemi sayısı toplamı 6'dan 5'e düşürülüyor. Düzenlemeden önce üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi alan subaylar, eski hükme tabi olacak.

Yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubayların "itibari rütbe" ile görev yapmalarına imkan tanıyan tasarı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na, "itibari rütbe" maddesi ekliyor. Buna göre, yurt dışı sürekli göreve atananlar için Genelkurmay Personel Başkanlığının, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenler için ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarının onayı alınarak, itibari rütbe verilebilecek.

İtibari rütbe alan personel, bu rütbenin sahip olduğu yetkileri sadece yabancı ülke personeline karşı mevcut uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullanacak. İtibari rütbeden dolayı maaş farkı veya ilave tazminat ödenmeyecek, bu personele gerçek rütbesinin özlük hakları verilecek. İtibari rütbe, personelin yurt dışı sürekli veya geçici görevi sona erdiğinde son bulacak.

AA

 
SİTE İÇİ ARAMA
ANKET
Sitemize nasıl ulaştınız?
 

TEMAD